Françoise Hardy  -  Magazine Covers
Japan : FM fan N° 7, 1978.

Seen on eBay.
FM fan N° 7